کلاستر صالحی

§ مقدمه

کلاستر دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری گروه ان‌آرتی‌سی (NRTC) تنظیم شد. این کار در سال ۱۳۹۵ و به همت آقایان امیرحسین فیروزیان و رسول جلولی و یک هفته کار انجام گشت. این کلاستر به افتخار حبیب‌اللّه صالحی ردیف‌دان و موسیقی‌دان شاهرود انتخاب شد.

در این تارنما چگونگی استفاده از کلاستر به همراه راهنمای کامل ارائه گشته است. تمامی توان گروه و دانشگاه بر این است تا بتواند بستری مناسب برای محققین و اندیشمندان فراهم آورد تا دانش اندوزی و افروزی بنمایید. ما نه تنها در گروه حامی آزادی اطلاعات هستیم بلکه انرژی خود را معطوف به پیشرفت ایران برای زندگی راحت‌تر مردم کرده‌ایم و امید داریم تا قدم کوچکمان برای مردم بتواند مفید باشد؛ انشاالله

امیرحسین فیروزیان، تابستان ۱۳۹۵

§ چیستی و چرایی کلاستر

پیشرفت نظریه محاسبه و همچنین فیزیک در نیم قرن گذشته چشم‌انداز نوینی برای بشر و بشریت باز کرده. هرتز هنگامی که در آزمایشگاه خود موج الکترو مغناطیس را مشاهده کرد شاید نمی‌توانست چیزی بجز آنکه روی میزش قرار دارد را تصور کند. امروزه آزمایشگا‌های ما لباسی نو به خود گرفته و آن تغییر شگرف در ابزار محاسبه ماست. از زمان ارسطو تا خوارزمی و بعد از آن تورینگ بشر راه درازی پیموده که محصول آن امروزه فرا روی شماست.

کم شدن نیاز به آزمایشگاه‌های فیزیکی و افزایش نیاز به آزمایشگاه‌های محاسباتی، شرکت‌های نیمه‌هادی را به آن داشت تا خود را به تغییرات همسو کنند. این تغییرات سریع در تمامی صورت‌های زندگی شما مشهود است. ما امروزه بانک‌های اطلاعاتی با سرعت‌های بسیار زیادی داریم که درخواست‌های میلیون‌ها نفر را در سرتاسر جهان مدیریت می‌کنند. به فیس‌بوک نگاه کنید که چگونه نیمی از جمعیت جهان به عضویتش در آمده‌اند. این قدرت پردازش و ذخیره‌سازی حتی اعجاب انگیز است.

کلاستر مفهومی است که برای دسته‌ای از محاسبات کارآمد است. مثال فیس‌بوک را به خاطر آورید. در این نوع خدمت رسانی می‌توان برای تعداد مشخصی از افراد یک رایانه قرار داد تا پاسخگو آن دسته باشد. اگرچه که این بدترین راه حل برای خدمت‌رسانی است اما این مسئله قابل موازی سازی است مسائلی در علم رایانش را بتوان که به چند مسئله کوچکتر شکست و هر کدام را با یک رایانه حل و سپس به هم چسباند جز مسائل موازی طبقه بندی می‌شوند.

§ مشخصات فنی

Partition # Computers # CPU's Threads RAM GPU
Newton 12 16 14 GiB NO*
Newton 1 16 22 GiB NO*
Newton 1 16 30 GiB NO*

*هنوز اجرایی نشده

§ مزایا

  • ارائه زمان کمتر برای مسائلی که حل آن با رایانه معمولی زمان بیشتر نیاز دارد

  • انجام محاسبات بر بستری خارج از کامپیوتر خود که پایداری آن بیشتر است

  • بررسی تیم‌های تخصصی برای عیب‌یابی‌ها

§ روش دریافت حساب

~~~~